tekst alternatywny
tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

 1. MONITORING NALEŻNOŚCI:

  - Monitoring należności skierowany jest do firm, które z uwagi na masowy charakter prowadzonej działalności mają problemy z powodu nieterminowego regulowania należności przez swoich klientów. Przy sprzedaży np.: produktów szybko rotujących nawet krótkotrwałe opóźnienie w regulowaniu zobowiązań może narazić na powstanie poważnych zatorów płatniczych.
  - Czynności wykonywane w trakcie monitorowania są uzgadniane indywidualnie z klientem.

 2. WINDYKACJA POLUBOWNA:

  - Weryfikacja i ustalanie danych adresowych dłużnika.
  - Kontakt z dłużnikiem poprzez wysłanie wezwania do zapłaty.
  - Telefoniczny kontakt z dłużnikiem.
  - Bezpośredni kontakt z dłużnikiem - wyjazd terenowy.

 3. WINDYKACJA SĄDOWA I EGZEKUCYJNA:

  - Skierowanie sprawy do postępowania sądowego.
  - Uzyskanie tytułu wykonawczego.
  - Złożenie dłużnikowi ostatecznej propozycji dobrowolnej spłaty należności.
  - Skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.
  - Nadzór nad samym przebiegiem egzekucji komorniczej, aż do całkowitej spłaty.

 4. WYWIAD GOSPODARCZY

  Według specyfikacji klienta wykonywane są czynności:

  - Ustalanie aktualnych danych spółki.
  - Przedmiot działalności.
  - Okres prowadzonej działalności.
  - Ustalanie sytuacji finansowej spółki.
  - Zabezpieczenie obiektów.
  - Wykonywanie usług inspekcyjnych dla instytucji finansowych.

W zależności od miejsca pochodzenia sprawy współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi, co pozwala nam obsługiwać zlecenia z terenu całego kraju na każdym etapie postępowania.

Tel/fax: 42 645 30 60 Strona Główna Firma Oferta Dla Dłużników Kontakt